A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Gyászhír

 

Kedves Iparjogvédelmi Szakemberek! 

 

Mély fájdalommal értesítjük Önöket, hogy dr. Vida Sándort, szakmánk példaképét vesztettük el, egy olyan ember távozott közülünk, akit mindig elismert szakembernek tartottunk mind munkában, mind emberként is.

Dr. Vida Sándort, több szakmai szervezet vezetőjét, többek között a Magyar Védjegy Egyesület egyik alapítóját, haláláig alapító elnökségi tagját, a Magyar Védjegykultúráért díjazottját vesztettük el. 

Nyugodjon békében, emlékét szeretettel megőrizzük. 

Magyar Védjegy Egyesület