A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

K Ö Z G Y Ű L É S

 

 

A Magyar Védjegy Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt

2018. március 1-jén (csütörtök) de. 10.15 órakor kezdődő

k ö z g y ű l é s é r e

 

 

Helye:           Benczúr Ház – Díszterem

1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

Regisztráció de. 09.30 órától

 

Napirendi pontok:

Megnyitó – Gláser Tamás – MVE ügyvezető elnök   Szakmai előadást tart 10.15 órakor:

Alexandra Grazioli Igazgató, Lisbon Regstry, WIPO – előadása

A Lisszaboni Rendszer reformja és gyakorlati alkalmazásának várható következményei címmel, az előadó az előadást követően kérdésekre válaszol

Moderátor: dr. Gonda Imre

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása Elnökség 2017. évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámoló megtartása és elfogadása Az Elnökség jelentése a 2017. évi gazdálkodásáról, a pénzügyi terv teljesítéséről – mérleg ismertetése, közhasznúsági jelentés előterjesztése, megtárgyalása és elfogadása Az Ellenőrző Bizottság jelentésének előterjesztése az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról és annak elfogadása A 2018. évi munkaterv és a költségvetési előirányzat ismertetése és elfogadása A Magyar Védjegykultúráért 2018. évi díjának átadása Zárszó

 

Amennyiben a fenti időpontra összehívott Közgyűlést határozatképtelensége miatt el kellene halasztani, abban az esetben az Egyesület a Közgyűlést a fentivel azonos napirenddel,

 

2018. március 1-jén (csütörtök) de. 11.00 órakor, ugyanazon a helyen hívja össze.

 

A Közgyűlés résztvevői közös munkaebéden vesznek részt várhatóan 12.00 órai kezdettel.

 

Részvételét szíveskedjék a vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címen 2018. február 26-ig jelezni!

 

Várjuk megtisztelő részvételét!

 

Budapest, 2018. február 5.

                                                           Tisztelettel:

  Gláser Tamás

ügyvezető elnök