A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

MVE - SZTNH megállapodás
Szorosabbra fűzött kapcsolat a Magyar Védjegy Egyesülettel

Együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Magyar Védjegy Egyesület (MVE) 2022. április 22-én. A felek közös kiemelt célja szellemi tulajdon-védelmi ismeretek gondozása és továbbadása, a szellemi alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi elősegítésére a rendelkezésükre álló eszközökkel.

A szellemi tulajdon védelméhez, az iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolásához, valamint minél szélesebb körben történő terjesztéséhez fűződő kölcsönös érdekek okán, a régóta fennálló kapcsolat elmélyítése érdekében együttműködési megállapodást között egymással a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal és a Magyar Védjegy Egyesület. A két szervezet közös kiemelt célja a szellemi tulajdon-védelmi ismeretek gondozása és továbbadása, a szellemi alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi elősegítése a rendelkezésükre álló eszközökkel.

Felek a dokumentum aláírásával megállapodtak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást az iparjogvédelem és a kapcsolódó jogterületeinek hazai és nemzetközi eseményeiről, új kiadványaikról, képzéseikről, valamint a fontosabb kapcsolódó közérdekű információkról, amely az MVE tagjait és a Magyarországon működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokat érintik. Emellett szakmai megbeszéléseket, egyeztetéseket tarthatnak, vagy közös szakmai projektek lebonyolítását határozhatják el, illetve évente legalább egy alkalommal az MVE szervezésében országos, esetleg regionális konferenciát tartanak.

A megállapodást Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, illetve Gláser Tamás, az MVE ügyvezető elnöke írták alá.

2022/04/22