A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Belépési nyilatkozat
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

 

 

Alulírott          ………………………………………………………..(név/cégnév)

 

                        cím …………………………………………………………………

 

                        telefon, fax …………………………………………………………

 

                        e-mail cím ………………………………………………………….

 

Egyetértve a Magyar Védjegy Egyesület alapszabályzatával és célkitűzéseivel tagként – kívánok / kívánunk – az egyesület munkájában részt venni.

A tagdíjtáblázatban meghatározott ……………………… Ft/év tagdíj befizetését vállalom/vállaljuk.

A tagdíjon felül évente …………………………..Ft tagdíjat ajánlunk fel.

 

Képviseletünkkel a Magyar Védjegy Egyesületben

 

                        ………………………………………………………..(név/cégnév)

 

                        cím …………………………………………………………………

 

                        telefon, fax …………………………………………………………

 

                        e-mail cím ………………………………………………………….

 

munkatársunkat bízzuk meg.

 

A megjelölt szakosztály/ok munkájában kívánok/kívánunk részt venni.

 

q     Jogi szakosztály

q     Nemzetközi kapcsolatok szakosztály

q     Tanácsadói, szakértői tájékoztatási, oktatási és kiadói szakosztály

q     Földrajzi árujelzők és hungarikumok szakosztály

q     Formatervezési minta szakosztály

q     Versenyjogi és fogyasztóvédelmi szakosztály

q     Innovációs, marketing és ipari szakosztály

q     Rendezvények, társszakmai és érdekvédelmi szervezetek, kapcsolatok szakosztály

 

(kérjük X-szel jelölni)

 

Kelt: ……………………………….

 

 

                                                                                  ………………………………….

                                                                                                 aláírás (ph)

 

 

 

Beszkennelve küldhető a vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címre.

Levelezési cím: 1132 Budapest, Borbély u. 5-7. fszt.

Egyéni tagdíj: min. 5.000.-Ft/év

Nyugdíjas és diák tagdíj: min. 3.000.-Ft/év

Jogi tagdíj: min. 40.000.-Ft/év