A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Egyéni tagdíjak befizetési lehetőségei

Tisztelt Tagtársunk!

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben tagdíjelmaradása van, úgy a 2017. évi tagdíjbefizetést egy csekken is megteheti, vagy átutalhatja Egyesületünk OTP Banknál vezetett 11708001-20501039-00000000 számú számlájára, de igény szerint – külön kérésre – csekk postázására is lehetőség van.

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Védjegy Egyesület 2017. február 20-i közgyűlésének egyhangú döntése alapján az új tagdíjak 2017. január 1-től kezdődően az alábbiak: 

 

Egyéni tagdíj:                          min. 5.000.-Ft/év

Nyugdíjas és diák tagdíj:          min. 3.000.-Ft/év

 

 

Kérjük, hogy amennyiben adataiban bárminemű változás állt be, azt a weboldalunk letölthető dokumentumok alatt található adategyeztető lapon feltüntetni és Egyesületünk részére megküldeni szíveskedjék a 1132 Budapest, Borbély u. 5-7. postacímre, vagy beszkennelve a vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címre, vagy a +361 780 55 31 telefaxra.

 

Bárminemű kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére elérhetőségeken.

 

Köszönjük, hogy befizetésével támogatja Egyesületünk célkitűzéseinek elérését, valamint hogy 2013. évben is tagjaink között köszönthetjük!

 

Budapest, 2017. február 20.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                  Magyar Védjegy Egyesület

                                                                                         Gláser Tamás

                                                                                        ügyvezető elnök