A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Jogi szakosztály

 

Javaslatokat teszt és részt vesz a szellemi tulajdonvédelmet, valamint a versenyszférát érintő, továbbá az alapszabályzatban rögzített területeket érintő jogszabályok előkészítésében és azok alkalmazása során monitoring tevékenységet folytat a jogszabályok alkalmazásának értékelésében és kezdeményező szerepet kíván vállalni az esetleges módosítások továbbfejlesztése tekintetében.

Folyamatos tájékoztatást ad az Egyesület tagjainak a magyar és a külföldi jogszabályváltozásokról és joggyakorlatról.

 

Szakosztályvezető:

Dr. Szigeti Éva