A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Feladataink

Kiemelt feladatok:

 

Az Egyesület kiemelt feladatának tekinti, hogy javaslataival, észrevételeivel aktívan részt vegyen a különböző jogszabályok előkészítésében az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál, illetőleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, más állami szervezeteknél, együttműködik szakmai szervezetekkel, különösképp a Magyar Versenyjogi Egyesülettel, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, Szabadalmi Ügyvivői Kamarával és a szomszédos jogterületeken működő szakmai szervezetekkel, kiemelve a Cégbírák és Gazdasági Bírák Egyesületét, a Bírók Egyesületét.     Az egyes iparjogi területen működő szakmai szervezetekkel, a korábbi sikeres gyakorlatnak megfelelően folyamatos egyeztetést folytatunk programok szervezése tekintetében, hogy párhuzamosan, azonos témájú rendezvény megszervezésére ne kerüljön sor, illetve a közös szervezésű, magas színvonalú rendezvények megtartása céljából. Az egyes iparjogi, szellemi tulajdonvédelmi, és kapcsolódó területeken működő szakmai civil szervezetek hosszú távú együttműködésének stratégiájának kidolgozása, a szakmai érdekképviselet egységes, hatékony biztosítása céljából. Részt veszünk Magyarországon, illetőleg külföldön az év folyamán megrendezésre kerülő tanácskozásokon, konferenciákon, fórumokon, ehhez fedezetet biztosít az éves költségkeret, illetőleg a társ szakmai szervezetek és képviselői irodák költségviselése. Külföldi előadó(k) részvételével ismételten megrendezzük a Fővárosi Bíróság, Táblabíróság és az SZTNH szakembereinek részvételével a külföldi joggyakorlatról és a külföldi jogfejlődésről szóló szakmai előadást, amelynek pontos időpontját és témáit később határozzuk meg. Kiemelt helyet foglal el 2011. évben is a formatervezési területen szakemberek aktív bevonása az Egyesület életébe, szakmai munkájába, valamint együttműködés a Magyar Formatervezési Tanáccsal. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával Védjegy és Formatervezési Minta Főosztályával 2011. II. félévében a korábban sikeres, nyilvános szakmai tanácskozást szervezünk. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület munkájában az Egyesület képviselői különböző területeken részt vesznek a szakmai dokumentumok előkészítésében, megvitatásában és javaslattételében, és alkalmazásában. A földrajzi árujelzők területén kiemelt együttműködést alakítunk ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával és az VM illetékes főosztályával. Az év folyamán folyamatosan részt veszünk a Hagyományos Élelmiszer Munkacsoport tevékenységében. Együttműködünk az VM, Hagyományok, Ízek, Régiók témakörével foglalkozó szakembereivel (HIR program). A hungarikumokkal összefüggő különböző jogszabályok véleményezésében és jogalkalmazásában az Egyesületünk aktív szerepet fog folytatni. A Cégnév, és domain nevek védjegyekkel összefüggő jogkorszerűsítési, jogérvényesítési, jogalkalmazási témában szakmai tanácskozást szervezünk. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Magyar Versenyjogi Egyesülettel szakmai tanácskozást szervezünk. 2011. október hónapjában tervezzük az Utánzás, Hamisítás, Védjegybitorlás hagyományosan megrendezésre kerülő konferencia megtartását a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel együttesen. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületben és azok albizottságaiban Egyesületünk kiemelt tevékenységet fog folytatni, különös tekintettel a Magyarországon működő gazdasági társaságok, vállalkozások jogvédelme érdekében. Szintén tervezi Egyesületünk, hogy a 2010. évben sikeresen megrendezett Utánzás, Hamisítás… Hungarikumok konferenciát ismételten megszervezi, bízva abban, hogy hagyományt teremthetünk, és állandó programmá válik a témában előadássorozat megtartása éves rendszerességgel. A tanúsító védjegyek témájában tanácskozást szervezünk a tanúsító hazai és külföldi gazdasági társaságok, intézetek bevonásával, valamint a Magyar Termék Nagydíj védjegy és a Kiváló Építőipari Termék védjegy rendszergazdáinak bevonásával. Az Egyesület nemzetközi tevékenysége során megújítja kapcsolatait a WIPO-val, az OHIM-mal, és a védjegy- és formatervezési mintával foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

Kapcsolatfelvételre és együttműködésre kerül sor a környező országokban működő védjegyegyesületekkel.