A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Publikációk - Védjegyvilág

VÉDJEGYVILÁG
2013. ( XXIlI. évfolyam ) 1-2. szám
A tartalomból: NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK

 

 AZ ÁRUK MEGHATÁROZÁSA A VÉDJEGYBEJELENTÉSBEN
 
A KORÁBBI HASZNÁLAT ÉS A MEGSZŰNT VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK
 
GONDOLATOK A VÉDJEGY ÉS A MÁRKA VISZONYÁRÓL
 
A VÉDJEGYEK SZEREPE A MARKETINGBEN
 
VÉDJEGY, AMINEK VOLT MÚLTJA, VAN JELENE ÉS LESZ JÖVŐJE
 
JOGESETEK AZ EURÓPAI ÉS A HAZAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁBÓL
 
AZ INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA A TT ÁLLÁSFOGLALÁSAIBÓL
 
COMPLIANCE MEGFELELÉS, VERSENYJOGI MEGFELELÉS
 
ÚJJÁÉLEDŐ MÁRKÁK – A STÜHMER
 
HÍREK, INFORMÁCIÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

2012. ( XXII. évfolyam ) 1. szám

A tartalomból:

 
NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK
 
AZ ÚJ HEGYKÖZSÉGI TÖRVÉNY EREDETVÉDELMI VONATKOZÁSAI
 
JOGESETEK AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁBÓL
 
A KÖZÖSSÉGI JOGKIMERÜLÉS
 
A BÍRÓSÁGI JOGGYAKORLATBÓL
 
AZ INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA, TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK
ÁLLÁSFOGLALÁSAIBÓL
 
KÖNYVISMERTETÉS

------------------------------------------------------------------------------------------------
2011. (XXI. évfolyam) 2. szám

 

 

 

 

 

 

A tartalomból:
- Dr. Szentpéteri Ádám köszöntése
- Az együttes és a tanúsító védjegyek jelentősége a védjegyjogban
- Védjegyjog az európai gazdaságban. Jelentés az EK Bizottsága számára
- Jogesetek az Európai Bíróság és a Törvényszék joggyakorlatából
- A bírósági joggyakorlatból
- A formatervezési minták változatos, variálható világa
- Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testületének állásfoglalásaiból
- Hírek, információk