A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

2024. Január 24.

 

 

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  Magyar Védjegy Egyesület kkv-kat is érintő kiemelt programjai

2024. január – április közötti időszakban az alábbiak:

 

 

„Hungarikum, eredetvédelem, földrajziárujelző, kiemelten élelmiszergazdaságban, valamint ezen témákkal összefüggő áruhamisítások visszaszorítása”

munkacímű konferencia

Időpontja: 2024. április 4. (csütörtök) 09:00 – 14:00 óra között

Helye: Agrárminisztérium kupolaterem

Társszervező: Agrárminisztérium

 

 

„Védjegy és formatervezési minta” ügyfélfórum

képviselők és vállalkozók számára

Időpontja: 2024. április 12. (péntek) 10:00 – 13:30 óra között

Helye: szervezés alatt

Társszervező: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

 

A végleges programot közzétesszük, tagjaink részére meghívót küldünk.

 

Várjuk megtisztelő részvételüket!

 

Gláser Tamás ügyvezető elnök és a Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége

 

2024. Január 8.

 

Tisztelt Tagtársunk!

 

Kérjük, hogy a 2024. évi egyéni tagdíjat banki átutalással az OTP Nyrt-nél vezetett 11708001-20501039 bankszámlára szíveskedjen rendezni 2024. március 15-ig.

 

Emlékeztetőül tájékoztatjuk Önt, hogy 2024. évi egyéni tagdíj min. 5.000.-Ft, és nyugdíjasok és diákok éves tagdíja min. 3.000.-Ft.

 

A banki átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjenek feltüntetni: „MVE 2024. évi egyéni tagdíj” szöveget.

Amennyiben valamely tagunknak 2023. évről tagdíjelmaradása van, azt kérjük szíveskedjen a 2024. évi tagdíjjal együtt átutalni szíveskedjék.

 

Azon egyéni tagok, akiknek korábbi években munkáltatójuk fizette az egyéni tagdíjat azon tagoknak munkáltatójuk részére számlát fogunk küldeni, melyen szerepelni fog az egyéni tag neve is.

 

Amennyiben bármely egyéni tag számlát kér a tagdíj átutalásához, azt kérjük 2024 január 30-ig jelezni szíveskedjen a vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címre, amelyen szerepeljen a számlázási név és cím.

 

Köszönjük, hogy tagdíjának befizetésével hozzájárul Egyesületünk közhasznú tevékenységének eredményes teljesítéséhez!

 

Bízunk abban, hogy 2024. évben zökkenőmentes működést tudunk biztosítani.

 

Jelen e-mailünkben kérjük, hogy lehetőség szerint SZJA 1 %-val segítsék és támogassák a 33 éves Magyar Védjegy Egyesület közhasznú tevékenységét.

 

Adószámunk: 19663296-1-42.

 

Jogi tagjaink felé a számlákat folyamatosan postázzuk és egyben kérjük, hogy amennyiben bárminemű változás van a számlázási adatokban, azt 2024. február 1-ig vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek.

 

Üdvözlettel és köszönettel: 

Gláser Tamás

ügyvezető elnök

Magyar Védjegy Egyesület

 

 

2021. Október 19.

 

 

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat a 2021. október 12-én megtartott tisztújító közgyűlés döntéséről.

 

Ügyvezető elnök:          Gláser Tamás

 

Alelnökök:

dr. Szamosi Katalin

Bándy Tamásné

Lantos Mihály

dr. Gonda Imre

dr. Mikófalvi Gábor 

 

Elnökség:

Almási Gyula

dr. Bacher Gusztáv

dr. Berki Ádám

dr. Kereszty Marcell

dr. Kovács Zsuzsanna

dr. Kovári Zoltán

dr. Lendvai Zsófia

dr. Lippai Zsuzsanna 

dr. Lukácsi Péter

dr. Millisits Endre

dr. Sidlovits Diána

dr. Simon Attila 

dr. Szabó Ágnes

dr. Szigeti Éva

dr. Vida Sándor

 

 

Ellenőrző Bizottság

 

Elnök:                           Szép Erika

Tagok:

Frankné dr. Machytka Daisy

Urbánné Kelemen Márta

 

 A közgyűlés a tisztségviselőket 5 évre választotta.

2018. Május 24.


Tisztelt Tagjaink!

 

A hatályos adatvédelmi rendeletnek megfelelően, Ön és az Magyar Védjegy Egyesület közötti folyamatos kapcsolattartás biztosítása érdekében a

letöltendő dokumentumok között

megtalálja Egyesületünk adatkezelési tájékoztatóját és az abban foglalt adatkezeléshez szükséges ürlapot, adatkezelési nyilatkozatot.

 

Tisztelettel kérjük, hogy az adatkezelési adatlapot szíveskedjék kitölteni és aláírni, majd az Egyesületünk részére a

 

1132 Budapest, Borbély u. 5-7. postacímre,

vagy a  vedjegyegyesulet@vedjegyegyesulet.hu e-mail

címre visszaküldeni!

 

 

Tisztelettel:

 

Gláser Tamás

ügyvezető elnök

 

Magyar Védjegy Egyesület

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. Február 20.

 

 

Tisztelt Egyesületi Tagjaink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Védjegy Egyesület 2017. február 20-i közgyűlésének egyhangú döntése alapján a tagdíjak 2017. január 1-től kezdődően az alábbiak: 

 

Egyéni tagdíj:                        min.   5.000.-Ft/év

Nyugdíjas és diák tagdíj:       min.   3.000.-Ft/év

Jogi tagdíj:                            min. 40.000.-Ft/év

 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11708001-20501039

 

Köszönettel:

 
Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége

 

 

 

Tisztelt Tagunk! Amennyiben a 2020. és 2021. évi tagdíjat még nem fizette meg, ezúton is kérjük, hogy mielőbb pótolni szíveskedjék.

Amennyiben számlát kér, abban az esetben e-mail útján kérjük ezt jelezni.

 

 

 

__________________________

 

 

 

Tisztelt Egyéni és Jogi tagjaink, Együttműködő Partnereink!

 

Köszönettel vennénk, ha 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünk eredményes működése érdekében felajánlanák a Magyar Védjegy Egyesület részére, így a jövőben is biztosítani tudnánk az ingyenes, vagy kedvezményes részvételi díjjal programjainkat!

 

A Magyar Védjegy Egyesület az elmúlt 30 évben is segítette és a jövőben is kiemelten segíteni kívánja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások jogvédelmének biztosítását.

 

Adószámunk: 19663296-1-41

 

Budapest, 2021. január 14.

  

                         Köszönettel és tisztelettel:

 

                                                     Magyar Védjegy Egyesület Elnöksége