A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

2017. Február 20.

 

A Magyar Védjegy Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt

2017. február 20-án (hétfő) de. 10.00 órakor kezdődő

k ö z g y ű l é s é r e

 

Helye: Művészetek Palotája – Bohém étterem különterme – Budapest IX., Komor Marcell u. 1.

 

Regisztráció de. 09.30 – 10.15 óra között

 

Napirendi pontok:

  1. A Közgyűlés megnyitása – Gláser Tamás – MVE ügyvezető elnök 

2.      Szakmai előadást tart 10.15 órától a meghívott előadó: dr. Gonda Imre, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának főosztályvezető-helyettese, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke

Az előadás címe: Nemzeti védjegybejelentői aktivitás napjainkban, avagy „a legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal”

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. A Vezetőség beszámolója a 2016. évi munkaterv végrehajtásáról és az előterjesztett dokumentumok megtárgyalása (előadó Gláser Tamás)
  3. A Vezetőség jelentése a 2016. évi gazdálkodásáról – mérleg-, pénzügyi beszámoló- és közhasznú jelentés ismertetése, megtárgyalása (előadó Gláser Tamás)
  4. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról (előadó dr. Nagy Márta)
  5. A 2017. évi munkaterv és a költségvetési előirányzat ismertetése
  6. Az 4, 5, 6, 7. pontokban előterjesztett anyagok elfogadásának szavazása
  7. A Magyar Védjegy Egyesület alapszabályzatához kapcsolódó tagdíjmódosítás rövid ismertetése, elfogadása (előadó dr. Szamosi Katalin)
  8. A Magyar Védjegykultúráért 2016. évi díjának átadása
  9. Egyebek

 

Amennyiben a fenti időpontra összehívott Közgyűlést határozatképtelensége miatt el kellene halasztani, abban az esetben az Egyesület a Közgyűlést a fentivel azonos napirenddel,

 

2017. február 20-án (hétfő) de. 11.00 órára hívja össze

     

A Közgyűlés résztvevői közös munkaebéden vesznek részt kb. 12.00 órai kezdettel.

 

Részvételi szándékát kérjük a rendezveny@vedjegyegyesulet.hu címen szíveskedjék jelezni.

 

Várjuk megtisztelő részvételét!

 

Budapest, 2017. január 27.

 

                                                  Tisztelettel:

  Gláser Tamás

ügyvezető elnök  

 

 

Meghívó letölthető itt!


 

 

2016. Március 1.

 

Előadás

 

Beszámolók

 

Díjátadás

Szavazás

 

Ünneplés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. Március 1.

 

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat a 2016. február 29-én megtartott tisztújító közgyűlés döntéséről.

 

Ügyvezető elnök:            Gláser Tamás

 

Alelnökök:

dr. Szamosi Katalin

Bándy Tamásné

Lantos Mihály

dr. Gonda Imre

dr. Mikófalvi Gábor 

 

Elnökség:

Almási Gyula

dr. Bacher Gusztáv

dr. Berki Ádám

Daróczy Klára

dr. Kovács Zsuzsanna

dr. Kereszty Marcell

dr. Lendvai Zsófia

dr. Millisits Endre

dr. Sidlovits Diána

dr. Szabó Ágnes

dr. Szigeti Éva

dr. Takács Zoltán

dr. Vida Sándor

dr. Kovári Zoltán

dr. Lukácsi Péter

 

Ellenőrző Bizottság

 

Elnök:                           dr. Nagy Márta

Tagok:

Horváthné Faber Enikő

dr. Budai Zsuzsanna

 

 A közgyűlés a tisztségviselőket 5 évre választotta.

2016. Március 1. 25 év

25. évi Jubileumi Különszám

2016. Március 1.