A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

Egyéni tagok

Ágni Zsolt

Almási Gyula

Dr.Árva Katalin

Dr. Bacher Gusztáv

Dr. Bacher Vilmos

Dr. Balázs-Simon Magdolna

Bándy Tamásné

Dr. Barán-Kalász László

Barkóczi Sándorné Dr.

Dr. Báthory György

Dr. Bendzsel Miklós

Dr. Bércesi Zoltán

Dr. Bérczes László

Dr. Berki Ádám

Dr. Borbás Máté

Dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva

Dr. Bozóky Bence

Dr. Bretz László

Dr. Budai Judit

Dr. Budai Zsuzsánna

Dr. Címer Ildikó

Corradi Zsuzsanna

Dr. Csécsy György

Cserháti László Zoltán

Dr. Csiky Péter

Dr. Csömör Magdolna

Dr. Csutorás Lászlóné

Csüröp Edit Roberta

Daróczi Klára

Dörnyei Gyula

Dr. Emri Józsefné

Faber Ildikó

Faber Miklós

Dr. Farkas Erzsébet

Dr. Fehérvári József

Fekete Olga

Felklné Szanyi Ágnes

Dr. Ficsor Mihály

Friedmann Éva

Dr. Gaál Judit

Gál József 

Dr. Gedeon Sándor

Gláser Tamás

Gláser-Katona Zsuzsanna

Goitenné Futó Judit

Gonda Adrienn

Dr. Gonda Imre

Dr. Gödölle István

Dr. Gödölle Tamás

Dr. György András

Dr. György Antal

Dr. Halász Bálint

Dr. Harsányi Zita

Havasi János

Dr. Havas-Sághi Gábor

Dr. Hegedűs Viktória

Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán

Hennelné dr. Komor Ildikó

Himer Zoltán

Dr. Horváth István

Horváthné Faber Enikő

Jakab Lajos

Jankura János

Jánosi Katalin 

Kacsuk Zsófia

Dr. Kajati István

Kalmár Mihály

Dr. Karsay Enikő

Dr. Kása Jolán

Dr. Kelemen Kinga

Dr. Keresztes Tamás

Dr. Kereszty Marcell

Dr. Kiss Gabriella

Kiss János

Kiss Szabolcs

Dr. Klauber Zsófia

Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes Katalin

Korpa Béláné

Dr. Kovács Zsuzsanna

Kovári György

Dr. Kovári Zoltán

Krajnik Renáta

Dr. Krajnyák András

Dr. Krankovics Jelena

Dr. Krenner Andrea

Dr. Kriston Pál

Kunstár László

Dr. Lantos Judit

Lantos Mihály

Dr. László Áron

Lendvai Zsófia

Lovas Csilla

Dr. Lukácsi Péter

Mármarosi Tamásné

Mayer Géza

Mészáros Katalin

Dr. Mészárosné Dónusz Katalin

Dr. Mészner Krisztina

Dr. Mező Barnabás

Mihály Mária Magdolna

Dr. Mikófalvi Gábor

Dr. Millisits Endre

Dr. Nagy Márta

Nagygyörgy Imréné

Dr. Németh Annamária

Dr. Németh Mónika

Dr. Olti Andrea

Papp Judit

Dr. Perecz Tamás

Dr. Petruska Emil

Pintz György

Dr. Pusztai Gyula

Ravadits Imre

Dr. Roósz Barbara

Rosenich-Markó Noémi

Dr. Sár Csaba

Dr. Sasvári Gabriella

Dr. Semy András

Dr. Sidlovits Diána

Dr. Siklós Kata

Dr. Sili Dóra

Somfai Éva

Dr. Sorosi Gyula

Dr. Sóvári Miklós

Spáhné Dr. Szilágyi Éva

Dr. Süle Ákos

Dr. Sümeghy Pálné

Dr. Süslecz László

Dr. Szabó Eszter

Dr. Szakács Eszter

Dr. Szamosi Katalin

Dr. Szarka Ernő

Dr.Szatmáry Géza

Dr. Szecskay András

Szekeres István

Szentesné Balázsovics Evelin

Szép Erika

Dr. Szigeti Éva

Szikszai Bertalan

Szőke Józsefné

Szöllősi Gusztáv

Tabáné dr. Vadnai Klára

Takács Lászlóné

Dr. Takács Zoltán

Dr. Tamás Dóra

Dr. Tamás Zita

Tankó D. Hajnalka

Tar Miklós

Tárcza László

Dr. Tattay Levente

Tellinger István

Dr. Terhes Balázs

Tesch Katalin

Dr. Tivadar Krisztián

Dr. Törköly Éva

Dr. Ulviczki Éva

Urbánné Kelemen Márta

Urszin Péter

Dr. Váczy Kristóf Bálint

Vági Krisztina

Varga Tamás Péter

Várnai Anikó

Dr. Vékás Gusztáv

Dr. Vida Sándor

Wrábel Klára

Dr. Zákány Ferencné

Dr. Zay Balázs

Zsigmond Béláné