A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája. A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgál-

tatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódá-

sának előmozdítására szolgáló jogi

oltalom. A gazdasági verseny alapvető

eszköze, kiemelkedő szerepet ját-

szik a marketing és a reklám

területén.

Védjegytörvény

 

Az Egyesület alapvető célkitűzésének tekinti a
hazai védjegykultúra ápolását, a védjegyekkel
és a formatervezési mintákkal kapcsolatos
ismeretek terjesztését, az ezeken a szak-
területeken dolgozók
érdekeinek képviseletét.
MÉG TÖBB ELŐNY

 

Az Egyesület közel 300 egyéni és jogi taggal
rendelkezik. Egyéni tagjaink között ügyvédek,
szabadalmi ügyvivők, iparjogvédelmi szakértők,
közgazdászok, versenyjogi és szerzői jogi
területen dolgozó szakemberek találhatók.

 

Jogi tagjaink között a szakmai szervezetektől a multinacionális cégeken keresztül a mikro vállalkozások mind képviseltetik magukat.

Tiszteletbeli tagjaink.
ISMERJE MEG TAGJAINKAT

A Magyar Védjegy Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET

A L A P S Z A B Á L Y A 

 

Az Egyesület Közgyűlése, figyelemmel arra, hogy a tagok a már korábban megalakított és működő egyesületet az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelően tovább kívánják működtetni, ennek, továbbá az Egyesület közhasznú jogállásának megszerzése, illetve fenntartása érdekében az alábbi, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta

l.

Az EGYESÜLET NEVE És SZÉKHELYE

1 .1 .

Az Egyesület neve:

MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET

 

Az Egyesület rövidített neve:

MVE

 

angolul:

HUNGARIAN TRADEMARK ASSOCIATION

 

németül:

UNGARISCHER MARKENVEREIN

 

franciául:

ASSOCIATION HONGROISE POUR LA PROMOTION DES MARQUES

1.2. Az Egyesület székhelye: 1132 Budapest, Borbély u. 5-7. Il.em.3.

1.3. Az Egyesület önálló jogi személy; közhasznú civil szervezet.

1.4. Az Egyesület alapításának éve: 1991.

1.5. Az Egyesület bélyegzője: Magyar Védjegy Egyesület

1.6. Az Egyesület honlapja: mve-trademark.hu

Il.

AZ EGYESÜLET CÉLJA FELADATA És KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület célja a tagságában megtestesülő szellemi tőke aktivizálásával hozzájárulni a magyar iparjogvédelmi kultúra, ezen belül kiemelten a védjegykultúra ápolásához és fejlesztéséhez, a piacgazdaság kialakításához, a piaci viszonyok korrektségének és stabilitásának biztosításához.

Teljes alapszabály: pdf formátum érhető el.